loading spinner

Záručné podmienky a reklamácie :

  Na všetky ponúkané tovary a produkty je poskytovaná výrobcami štandardná 24 mesačná záručná doba. V rámci záručnej doby je možné po zistení závad tovar reklamovať. Tovar môžete zaslať na našu adresu uvedenú v kontaktoch a následne dohodneme podmienky reklamácie po jej posúdení. Neposielajte prosím tovar na dobierku a prepravu si poistite.

   Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Opotrebovanie vplyvom používania zariadenia/produktu charakteristické pre daný materiál, alebo použitie sa nepovažuje za vadu a nezakladá právo na reklamáciu.

   Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná, pri neoprávnenej reklamácii ste povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

   Pri reklamácii software podlieha reklamácia autorským podmienkam v zmysle licenčnej zmluvy a odsúhlaseným obchodným podmienkam.

   Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list, alebo doklad o kúpe.

   Pri preberaní tovaru vždy skontrolujte stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontrolujte aj tovar. Ak zistíte mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s dopravcom protokol o škode a zároveň nás môžete informovať o vzniknutej situácii prostredníctvom kontaktu našej stránky, prípadne emailom, poštou, alebo telefonicky.

  Pokiaľ nepodniknete tieto kroky pri doručení tovaru nebude Vaša reklamácia mechanického poškodenia zapríčineného prepravou uznaná.